More Website Templates @ TemplateMonster.com - January28, 2013!

Privacy policy

Ochrana osobných údajov
Vyhlásenie o ochrane údajov firmy Dogcentrum

Vaše osobné údaje zisťujeme a používame výlučne v rámci ustanovení slovenského zákona o ochrane osobných údajov. V tomto texte vás chceme podrobnejšie informovať o spôsobe, rozsahu a účele zisťovania a používania osobných údajov. Toto oznámenie si môžete kedykoľvek zobraziť na našej internetovej stránke.

Zisťovanie a používanie neosobných údajov pre interný systém a na štatistické účely
Váš internetový prehliadač odovzdá pri vstupe na naše internetové stránky z technických dôvodov údaje automaticky na náš server. Ide pritom, okrem iného o dátum a čas vstupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej stránky, vyvolané údaje, množstvo odoslaných údajov, typ a verziu prehliadača a taktiež aj IP adresu. Tieto údaje sa ukladajú oddelene od iných údajov, ktoré zadávate pri využívaní našej ponuky. Priradenie týchto údajov ku konkrétnej osobe nie je možné. Údaje neobsahujú žiadne informácie, ktoré by pripúšťali väzbu na jednotlivé osoby. Zisťujú a používajú sa výlučne na štatistické a analytické účely, ako napr. na zlepšovanie ponuky, a potom sú vymazané.

Zisťovanie a používanie osobných údajov
Osobné údaje (napr. meno, e-mailovú adresu) zisťujeme a používame iba vtedy, ak tieto údaje zadáte do vstupného poľa, alebo prostredníctvom e-mailu pri dopyte, alebo pri požiadavke na určité plnenie či ponuku a pošlete nám ich, resp. ak so zisťovaním a používaním týchto údajov súhlasíte. Poskytovanie týchto údajov je dobrovoľné.

Vymazanie údajov
Uložené osobné údaje sa vymazávajú v prípade, že odvoláte svoj súhlas, ak ich znalosť podmienená uložením nie je už na splnenie sledovaného cieľa nutná, alebo ak je či bude uloženie zo zákonných dôvodov neprípustné.